Odlewy żeliwne i staliwne, modele odlewnicze, odkuwki.

Modele odlewnicze wykonane w klasie H2 wg PN-EN 12890